Připravili jsme odpovědi na to, co Vás pravděpodobně nejvíce zajímá ohledně fungování našeho tábora v době koronavirové. Informace jsou určené především pro rodiče, kteří nám svěřují své děti. Pokud odpověď na svůj dotaz nenajdete zde ani v emailech, které posíláme přihlášeným účastníkům, neváhejte a kontaktujte nás. Vzhledem k tomu, jak náročné je letošní tábor bezpečně uspořádat, preferujte prosím emailovou komunikaci před telefonickou. V případě opravdu akutního dotazu využijte naše táborové číslo 704315948. Děkujeme za pochopení.

Existují nějaká nová pravidla, jak zabránit vzniku nákazy na táboře, která jste povinni jako pořadatelé tábora dodržovat?

Existuje obecný manuál k pořádání táborů v letošním roce (http://crdm.cz/download/legislativa/MZ-letni-tabory-2020.pdf). Jde o doporučení, které sestavilo ministerstvo zdravotnictví spolu s hlavní hygieničkou ČR. Jde o obecný dokument, který se týká všech zotavovacích akcí, tzn. táborů pro 30 dětí stejně jako táborů pro 300 dětí, proto je v některých bodech toto doporučení občas hodně zobecněno. I z tohoto důvodu jsme v pravidelném kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje. Jsme také v kontaktu přímo s pracovnicí, která jezdí na kontroly na náš tábor a zná naše zázemí, řešíme s ní konkrétní body z této metodiky a postoj k těmto bodům u nás na táboře. K výše uvedené metodice do dnešního dne vyšly další 2 doporučení, či spíše vysvětlení hlavní hygieničky.

Pár základních bodů:

Počet účastníků tábora - jelikož ve výše uvedeném manuálu je počet účastníků akce neurčitý, zkontaktovali jsme úřednici krajské hygienické stanice, která náš tábor zná. Ta nám potvrdila, že počtem účastníků splňujeme danou metodiku a můžeme tábor pořádat pro cca 100 dětí jako obvykle.

Roušky - v areálu tábora dle vyjádření hlavní hygieničky ČR není nutné roušky nosit, v případě pohybu mimo tábor nebo volnou přírodu je to naopak doporučováno. Tento stav se může měnit dle usnesení vlády, ale v tuto chvíli je to nastaveno takto. Při jakýchkoliv změnách Vás budeme kontaktovat.

Dezinfekce tábora - mezi jednotlivými turnusy tábora je nutná kompletní desinfekce společných prostor a následný časový odstup 24 hodin (minimálně 8 hodin bez dětí). V průběhu tábora pak každodenní úklid s použitím desinfekčních prostředků s virucidním účinkem.

Sociální zařízení - nad rámec běžných podmínek je v metodice uvedena nutnost zajistit po použití toalety umytí rukou v tekoucí vodě a užití dezinfekčního přípravku na ruce s virucidním účinkem. Dále je třeba vyhradit samostatné WC pro kuchyň, izolaci nemocných a podobně - vzhledem k vybavenosti našeho areálu toto není problém. Základním hygienickým opatřením je zajištění častého a správného mytí rukou v tekoucí vodě za použití mýdla, vlastních ručníků. Pokud nelze zajistit po celý den tekoucí teplou vodu (náš případ), je nutné doplnit mytí rukou užitím dezinfekčního přípravku s virucidním účinkem, který se aplikuje na osušené ruce - budou zajištěny jednorázové papírové utěrky.

Pitná voda - metodika se důkladně věnuje nakládání s pitnou vodou, jelikož je ale náš areál napojen na vlastí dlouhodobě kontrolovaný zdroj vody, její distribuce je zajištěna vodovodem, problematika uchovávání vody se nás netýká.

Odpady - Všechny vzniklé odpady musí být ukládány do odpovídajících obalů, které lze snadno čistit a desinfikovat. Shromažďovací místo by mělo být v dostatečné vzdálenosti od ubytovacího a hracího prostoru. Požadavky na záchody jsou upraveny vyhláškou. U suchých záchodů je nutné denně záchody zasypávat vhodným materiálem a 2x denně dezinfikovat. Máme k dispozici místo pro ukládání běžného a tříděného odpadu, které není v bezprostřední blízkosti ubytování dětí. Zcela odděleně budou shromažďovány specifické typy odpadu jako použité roušky a podobně.

Zdravotnice a zdravotnické zázemí - po dobu konání tábora máme k dispozici 2 zdravotnice, (jedna z nich je přímo dětská lékařka). V táboře máme zděnou marodku, ošetřovnu, můžeme jednoduše zajistit karanténu a prostory dezinfikovat...

Kuchyň a distribuce potravin - kuchyň je umístěná v samostatné zděné budově, místo pro ukládání potravin je odděleno od ostatních částí. Jídelna je zastřešena, na stoly nově pořizujeme igelitové ubrusy pro ještě snadnější dezinfekci, u vstupu do jídelny bude umístěn dávkovač s dezinfekcí.

Jsou požadavky Ministerstva zdravotnictví na našem táboře splnitelné?

Ano, jsou, jinak bychom tábor ani nerealizovali. Ačkoliv jsou požadavky Ministerstva zdravotnictví pouze doporučení, díky našemu kvalitně vybavenému areálu jsme schopni daná doporučení splnit.

Budou nějaké změny v organizaci tábora?

Změny určitě budou a bude jich dost. Aktuálně řešíme příjezd na tábor a odjezd z tábora - bude nutná individuální doprava, děti budou podrobeny vstupní prohlídce (měření teploty a pod). Stejně tak odjezd z tábora budeme muset řešit individuálně. Při cestě vlakem (ještě s přestupem) a následné cestě od vlaku do tábora prostě nejsme schopni daná doporučení dodržet. Pokud by individuální doprava pro někoho znamenala takový problém, že by kvůli tomu dítě nemohlo odjet na tábor, kontaktujte nás, zkusíme najít nějaké řešení individuálně. Termín příjezdu na tábor je stejný, tzn. sobota 27.6., ale odjezd z tábora domů jsme byli bohužel nuceni posunout už na pátek 10.7. v odpoledních hodinách, abychom byli schopni dodržet doporučení mezi turnusy tábor dezinfikovat a dodržet následný časový odstup 24 hodin. Přesné časy přejímání dětí Vám ještě upřesníme zde na webu i do emailů.

Dále je potřeba počítat s rozšířeným seznamem věcí s sebou - hlavně co se týče osobní hygieny. Celý tábor bude závislý na momentální epidemiologické situaci. I z toho důvodu je nutné, abyste sledovali své emaily, náš web či FB. Je možné , že Vás budeme muset kontaktovat těsně před táborem kvůli vládním opatřením.

Kromě základního zásobování a výjimečných situací letos nebude do tábora vpuštěn nikdo z jiného prostředí, tzn. nebude návštěvní den. Pošta bude v táboře normálně fungovat. Opatření ministerstva směřuje k omezení kontaktu dětí s rodiči v průběhu akce. V nutném případě a po předchozí telefonické domluvě bude možné dovézt balíček (chybějící pláštěnka, náhradní oblečení...). Preferujeme ovšem zaslání poštou, kontakt s dítětem stejně nebude umožněn. Dle našeho názoru děti bez doplňujících zásob sušenek v průběhu tábora vydrží a co se týče špinavého prádla - pokud se Vaše dítě naučí si na táboře přeprat pár ponožek nebo tričko, asi se mu to v životě taky neztratí. :-) V případě potřeby lze použít táborovou pračku. Další věcí je to, že peníze, které ušetříme za cestu vlakem, nepoužijeme pouze na ochranné a hygienické pomůcky, ale samozřejmě i na to, abychom dětem kompenzovali to, že jim rodina nepřiveze dobroty - zkusíme dětem doplnit zásoby my. :-)

Jak vysoké je riziko nákazy na našem táboře?

Určité riziko tu je a bude. Chceme ale riziko naprosto minimalizovat a uspořádat tábor s tím, že jsme udělali maximum. A tedy:

  • kompletní dezinfekce tábora před naším příjezdem
  • karanténní režim tábora - minimalizace odchodů z tábora, vstupů lidí z jiného prostředí
  • pravidelná a častá dezinfekce rukou
  • podrobnější monitoring zdravotního stavu dětí i personálu
  • ochranné pomůcky pro kuchyň, zdravotnice, ...
  • upravený program pro děti

Zároveň toto ale souvisí i s ohleduplností a zodpovědností ostatních účastníků například při vyplňování bezinfekčnosti (čestného prohlášení)...

Dojde ke zvýšení ceny tábora, když jsou na pořadatele kladeny výrazně vyšší požadavky na hygienu a celkovou organizaci?

Nejedná se jen o množství dezinfekce, ochranných pomůcek ale i o aktuálně rostoucí ceny potravin - to vše bude výrazným zásahem do našeho rozpočtu. Nicméně jsme dospěli k závěru, že cenu tábora zvyšovat nebudeme. Dopady na rodiče budou jiné - rozšířený seznam věcí, individuální doprava dětí na tábor...

Jak to bude vypadat, pokud se u některého účastníka potvrdí COVID?

V případě jakéhokoliv podezření na možný vznik onemocnění budou kontaktování zákonní zástupci dítěte a budou mít povinnost zařídit jeho bezodkladný odvoz. V případě potvrzeného výskytu COVID-19 bude tábor ukončen bez náhrady pro všechny účastníky a zákonní zástupci jsou povinni své děti odvézt.

Jak to bude, pokud budě některý z účastníků "běžně" nemocný?

Nemusíte se bát toho, že pokud dítě jednou zakašle, ihned Vám budeme volat a dítě odesílat domů. V tomto máme velkou výhodu toho, že jedna ze zdravotnic je stále přítomná dětská lékařka a dokáže tak fundovaně rozhodnout, co by mohli být příznaky infekční nemoci a co může být třeba způsobeno jen únavou po horkém náročném dni. Pochopitelně dítě s jakýmikoliv příznaky budeme oddělovat od ostatních. Pochopitelně i tento postup máme zkonzultovaný a odsouhlasený krajskou hygienickou stanicí.

Budou požadovány testy na COVID u dětí?

Ne, v žádném případě.

Dojde ke změně povinných formulářů?

Nedojde k rozšíření o žádný další tiskopis, nicméně do některých dokumentů musíme přidat další ustanovení. Při přihlašování na tábor jsme Vám posílali rovnou smluvní podmínky, seznam věcí s sebou a podobně - to vše Vám rozešleme znovu, případně si to budete moci stáhnout zde na našem webu. Překontrolujte si, že opravdu tisknete novou verzi, ať se vyhneme případným zdržením hned při přejímání dětí (v záhlaví označeno 2020 verze II - COVID). Takže povinnými doklady pro účast dítěte na našem táboře jsou:

  • Posudek o zdravotní způsobilosti (vydává pediatr) - ve výše uvedené metodice je doporučeno to, že tento dokument by měl být vydaný letos. Jelikož se jedná o dokument, který neřeší aktuální zdravotní stav, pouze je-li dítě řádně očkováno, zda trpí na nějaké alergie a podobně, rozhodli jsme se toto po Vás nevyžadovat a stačí nám tento posudek se zákonem stanovenou lhůtou platnosti 2 roky od jeho vystavení. Nebudete tak muset zbytečně navštěvovat pediatra a platit za nový posudek. I toto jsme konzultovali s odpovědnou pracovnicí hygieny a ta nám naše rozhodnutí schválila. Pokud chcete posudek použít i na další akci, prosíme Vás o dodání kopie posudku - nebudeme posudky na konci tábora vracet.
  • Prohlášení bezinfekčnosti, list účastníka - prohlášení bezinfekčnosti je přepsáno tak, aby odpovídalo výše zmíněné metodice. Navíc je zde ukládána povinnost informování pořadatele tábora o tom, pokud se do 14 dnů po ukončení tábora objeví u dítěte COVID19. Součástí listu účastníka je i vyplnění kontaktů na zákonné zástupce a případně další osoby, kterým můžeme dítě předat. Letos je tato část důležitější než dříve, v případě podezření na COVID je nutné, abychom se Vám opravdu co nejdříve dovolali. V jiném případě pokud by byl tábor například ukončen dříve nařízením hygieny, pravděpodobně se rodiče mezi sebou domluví, že pro 2 děti přijede jen jeden z nich - i v tomto případě předáme dítě jen tomu, koho máme potvrzeného v listu účastníka. Klidně tedy uveďte lidí více - babičku, dědečka, rodiče jiného táborníka ...
  • Smluvní podmínky - letos budou vzhledem k situaci trochu obměněné - je přepsán odstavec o platbách, příjezdu na tábor a odjezdu z něj a podobně.
  • kartička zdravotní pojišťovny, lépe její kopie

Je něco, s čím Vám můžeme jako rodiče pomoci?

Určitě ano. Nejdůležitější je to, abyste brali svůj podpis především na bezinfekčnosti zcela vážně a zodpovědně. Je lepší se třeba domluvit na nějakém pozdějším nástupu na tábor, než ohrozit všechny další účastníky. Buďme k sobě tolerantní - ani Vy, ani my jsme takovouto situaci (zvlášť při pořádání tábora) pravděpodobně nezažili, ale děláme, co je v našich silách, aby vše proběhlo co nejpříjemněji a nejbezpečněji pro všechny. Krom výše uvedeného nám samozřejmě pomůže cokoliv ze spotřebního materiálu či jakýkoliv sponzorský dar - reklamní předměty pro děti, papírové ručníky, sušenky... téměř cokoliv.

Jak hodně se bude lišit program pro děti proti jiným rokům?

Pomineme-li v této odpovědi neustálé dezinfikování rukou a podobně, tak přímo co se týká změn programu - určitě budeme hodně omezovat výlety mimo tábor - z toho důvodu letos ani děti nebudou potřebovat tak velké kapesné. Určitě se změní i některé hry - ale třeba i díky novým opatřením najdeme hry, které pak v našem repertoáru přetrvají roky. A pokud děti zajímá škrábání brambor, zklameme je - brambory můžou a budou škrábat i letos. :)

Jelikož jsme se během našeho tábora chtěli tematicky zaměřit na olympijské hry současně s těmi skutečnými, čeká nás změna tématu. Kvůli pandemii koronaviru bylo rozhodnuto o odložení olympiády v Tokiu o rok, tudíž i my odsouváme naši olympiádu a jelikož je letos tak trochu omezeno cestování, rozhodli jsme se pro téma cestovní kanceláře. S námi alespoň trochu nahlédnete, jak to vypadá v Mexiku, Indonésii nebo třeba v Keni.

Aktuality

21. 7. 2021

přidali jsme další 2 alba s fotkami z posledních táborových dnů - https://prvniplatenaosada.rajce.idnes.cz/

15. 7. 2021

Čtvrté zprávy z Plátěnky viz Info 2021. Fotky přidáváme průběžně.

23. 6. 2021

Konečně zveřejněny nové smluvní podmínky, info o testování a příjezdu - podrobněji viz Info 2021 a na emailech účastníků.

16. 6. 2021

Testování před táborem a v jeho průběhu - zatím vše při starém. Více viz Info 2021.

9. 6. 2021

Přidány informace ke konání tábora a k TESTOVÁNÍ na Info 2021.

Tábor 2021

Olympijské hry


Cena: 4500 Kč (pro druhého sourozence 4300 Kč)
Termín: 1. 7. - 16. 7. 2021
Věk účastníků: 7 - 16 let
Elektronická přihláška
Informace k uhrazení

Fotogalerie

Fotky 2021 - odkaz prvniplatenaosada.rajce.idnes.cz

Jméno: Olympiada

Heslo: odesláno emailem

Logo NFNB

TOPlist

 

Copyright © 2016; Ing. Romana Kašpárková, Týna Věříšová